Pozvánka na Výroční členskou schůzi

21.01.2019 21:50

Pozvánka na Výroční členskou schůzi

Vážené členky, vážení členové,

zveme Vás na Členskou schůzi Czech Society for Working Equitation, spolek

konající se v neděli 3.3.2019 od 13.00 v restauraci Olivův Pivovar, Za Radnicí 739, 252 41 Dolní Břežany –  Praha

S tímto programem

 1. Zahájení Členské schůze
 2. Ověření usnášení schopnosti Členské schůze
 3. Schválení přítomnosti hostů na Členské schůzi (budou-li)
 4. Volba volební a mandátové komise
 5. Volba zapisovatele Členské schůze
 6. Volba ověřovatele Zápisu
 7. Schválení Programu Členské schůze
 8. Schválení Jednacího řádu
 9. Schválení Volebního řádu
 10. Zpráva o činnosti CSWE za rok 2018
 11. Zpráva o hospodaření CSWE za rok 2018
 12. Zpráva KK za rok 2018
 13. Návrh rozpočtu pro rok 2019
 14. Schválení nových Stanov včetně změny sídla ( k nahlédnutí na webu v sekci pro členy)
 15. Volba nových členů Kontrolní komise ( 2 členové )
  1. Návrhy
  2. Rozprava
  3. Volba
 16. Různé, diskuse

Vyhlášení vítěze Žebříčku WORKING EQUITATION 2018 senioři a junioři

 1. Závěrečné usnesení a ukončení Členské schůze.

 

Řádný člen CSWE od 18-ti let má jeden hlas. Řádný člen může zplnomocnit zástupce plnou mocí k zastupování své osoby na členské schůzi. Formulář „Plné moci“ najdete ke stažení na webových stránkách CSWE. Každý ze zastupovaných zašle z emailu registrovaného u svých kontaktních údajů u CSWE stvrzení své vůle být zastupován uvedeným zástupcem na email cswe@email.cz do 27.2.2019, bez tohoto potvrzení nebude hlasování v zastoupení umožněno!