Kontakt

Oblasti

Czech Society for Working Equitation, spolek

Sídlo CSWE: Všechovice 41, 666 03 Tišnov ( od 27.2.2016)
IČ: 02701961
spolkový rejstřík L 21880 vedený u Městského soudu v Brně
číslo účtu: 4200488811/6800 - SBERBANK Karlovy Vary

E-mail: cswe@email.cz

Odkaz na výpis ze spolkového rejstříku.

 

Výkonný výbor CSWE :

 Vladimíra Sůvová

Prezident CSWE

Tel.: +420 603 901 114, E-mail: cswe@email.cz

 

█ Ladislav Kindl

Viceprezident pro sport

Tel.:+420 605 230 987, E-mail: info@ladislavkindl.cz

█ Stanislava Kindlová

Viceprezident pro ekonomiku

Tel.: +420 737 211 878, E-mail: stanislava.kindlova@seznam.cz

█ Šárka Márová

Člen Výkonného výboru

Tel.:+420 739 528 357, E-mail: marovasharka@gmail.com

Ivana Štefková

Člen Výkonného výboru

Tel.:+420  702 348 380, E-mail: istewy@seznam.cz

 

█ Kontrolní komise CSWE : 

Pavlína Folkman

Předseda Kontrolní komise, pavlinafolkman@aol.com

Kristýna Malenínská

█ Veronika Pavlů

 

 

Organizační komise CSWE :

E-mail: cswe@email.cz