Přihláška člena

Před podáním přihlášky si pozorně přečtěte Stanovy a Přihlášku se souhlasem se zpracováním osobních údajů (viz. níže). Pokud budete se Stanovami a úplnou přihláškou souhlasit, přihlášku si stáhněte ZDE, vyplňte a naskenovanou odešlete spolu s naskenovanou průkazovou fotografií na adresu cswe@email.cz.

Po podání přihlášky a zaplacení členských příspěvků projedná výkonný výbor vaši žádost o členství v CSWE. O vyřízení vaší žádosti budete informováni na email uvedený v přihlášce. Obvykle výkonný výbor vyřizuje žádosti o členství jednou měsíčně.

Členské příspěvky můžete uhradit na číslo účtu uvedené v kontaktech, při platbě čl. příspěvků uveďte do popisu pro příjemce vaše jméno a příjmení.

Přihlášku si můžete stáhnout ZDE.

Členské příspěvky zůstávájí pro rok 2022 nezměněny a to ve výši 500 Kč za dospělé (členové od 19ti let) a právnické osoby, 200 Kč za děti (do 18ti let) a registrace koně na rok 100 Kč .

Členské příspěvky zůstávájí pro rok 2021 nezměněny a to ve výši 500 Kč za dospělé (členové od 19ti let) a právnické osoby, 200 Kč za děti (do 18ti let) a registrace koně na rok 100 Kč .

Členské příspěvky zůstávájí pro rok 2020 nezměněny a to ve výši 500 Kč za dospělé (členové od 18ti let), 200 Kč za děti (do 18ti let) a registrace koně na rok 100 Kč .

Členské příspěvky zůstávájí pro rok 2019 nezměněny a to ve výši 500 Kč za dospělé (členové od 18ti let), 200 Kč za děti (do 18ti let) a registrace koně na rok 100 Kč .

Členské příspěvky na rok 2018 byly stanoveny Výkonným výborem CSWE ve výši 500 Kč za dospělé (členové od 18ti let), 200 Kč za děti (do 18ti let) a registrace koně na rok 100 Kč .

Členské příspěvky na rok 2017 byly stanoveny Výkonným výborem CSWE ve výši 400 Kč za dospělé (členové od 18ti let) a 200 Kč za děti (do 18 let).

Členské příspěvky na rok 2016 byly odsouhlaseny Výkonným výborem CSWE ve výši 400 Kč za dospělé (členové od 18ti let) a 200 Kč za děti (do 18 let).

Členské příspěvky na rok 2015 byly odsouhlaseny Výkonným výborem CSWE ve výši 400 Kč za dospělé (členové od 18ti let) a 200 Kč za děti (do 18 let).

Členské příspěvky pro rok 2014 byly stanoveny ve výši 400,-Kč pro členy nad 18let a ve výši 200,- Kč pro členy do 18ti let.

Czech Society for Working Equitation