Vážené členky, vážení členové,

zveme Vás na Členskou schůzi Czech Society for Working Equitation, spolek

konající se v sobotu 18.9.2021 od 13.00 ve společenské místnosti jezdeckého areálu LOWE Obořiště s.r.o., Obořiště 182, 262 12 Obořiště, Středočeský kraj.

S tímto programem

 1. Zahájení Členské schůze
 2. Ověření usnášení schopnosti Členské schůze
 3. Schválení přítomnosti hostů na Členské schůzi (budou-li)
 4. Volba Mandátové komise
 5. Volba zapisovatele Členské schůze
 6. Volba ověřovatele Zápisu
 7. Schválení Programu Členské schůze
 8. Schválení Jednacího řádu
 9. Zpráva o činnosti CSWE za rok 2020
 10. Zpráva o hospodaření CSWE za rok 2020
 11. Zpráva KK za rok 2020
 12. Návrh rozpočtu pro rok 2021
 13. Různé, diskuse
 14. Vyhlášení vítěze Žebříčku WORKING EQUITATION 2020 senioři a junioři
 15. Závěrečné usnesení a ukončení Členské schůze.

Řádný člen CSWE má jeden hlas. Řádný člen může zplnomocnit zástupce plnou mocí k zastupování své osoby na členské schůzi. Formulář „Plné moci“ najdete ke stažení na webových stránkách CSWE. Každý ze zastupovaných zašle z emailu registrovaného u svých kontaktních údajů u CSWE stvrzení své vůle být zastupován uvedeným zástupcem na email cswe@email.cz do 15.9.2021, bez tohoto potvrzení nebude hlasování v zastoupení platné!