ODKAZ NA NOVÉ VIDEO TV PRIMA O WORKING EQUITATION !!! : 

play.iprima.cz/zpravy-ftv-prima/zpravy-ftv-prima/zpravy-ftv-prima-10-6-2018/10-6-2018-zpravy-working-equitation-pracovni-jezdectvi-narocna-disciplina-pro-lusitanske-a-spanelske-kone

 

 

14.-14.5.2018 - povinné školení rozhodčích s mezinárodní rozhodčí WAWE Nicola Danner!

povinné školení rozhodčích s rozhočí WAWE Nicola Danner

Více zde: https://www.cswe.cz/kalendar-akci/
povinné školení rozhodčích s rozhočí WAWE Nicola Danner

Více zde: https://www.cswe.cz/kalendar-akci/
povinné školení rozhodčích s rozhočí WAWE Nicola Danner

Více zde: https://www.cswe.cz/kalendar-akci/

 

- březen - Přihláška pro Právnické osoby

 

Vyhodnocení žebříčku WORKING EQUITATION 2017 proběhne na členské schůzi 24.2.2018.
- vítěz kategorie Děti – Maternová Kristýna, Colunguele
- vítěz kategorie Junioři – Kučerová Jindřiška, Lidka
- vítěz kategorie Senioři – Kristová Pavlína, Carbonero

 

2. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY WORKING EQUITATION 2018


Pozvánka na Volební členskou schůzi

Czech Society for Working Equitation, spolek

Konající se 24.2.2018 od 13.00 v restauraci Božská komedie U Roubase, Mezi Křižovatkami 23, 252 41 Dolní Břežany – Praha, www.uroubase.cz

S tímto programem

1.      Zahájení členské schůze

2.      Ověření usnášení schopnosti členské schůze

3.      Schválení přítomnosti hostů na členské schůzi (budou-li)

4.      Volba volební a mandátové komise

5.      Volba zapisovatele členské schůze

6.      Volba ověřovatele Zápisu

7.      Schválení Programu volební členské schůze

8.      Schválení Jednacího řádu

9.      Schválení Volebního řádu

10. Zpráva o činnosti CSWE za rok 2017

11. Zpráva o hospodaření CSWE za rok 2017

12. Zpráva KK za rok 2017

13. Návrh rozpočtu pro rok 2018

14.  Volba členů Výkonného výboru ( 5 členů )

a.      Návrhy

b.      Rozprava

c.      Volba

15. Volba Kontrolní komise ( 3 členové )

a.      Návrhy

b.      Rozprava

c.      Volba

16. Různé, diskuse

-         Body k projednání: nákup časomíry, vstup do mezinárodní organizace World Association for Working Equitation ( WAWE ).

17. Závěrečné usnesení a ukončení volební členské schůze.

 

Každý řádný člen CSWE od 18-ti let ( to znamená  s uhrazenými  ČP na rok 2018 do 31.12.2017 na účet CSWE)  má jeden hlas. Řádný člen může zplnomocnit zástupce plnou mocí k zastupování své osoby na členské schůzi. Formulář „Plné moci“ najdete ke stažení na webových stránkách CSWE. Kopii plné moci zašle zastupovaný člen na email cswe@email.cz  prezidentce Vlaďce Sůvové a to nejpozději do 20.2.2018.

 

 

 

 

 

 

2. Výběrové řízení

na pořádání  „2. Mistrovství  ČR ve Working Equitation 2018“

 

Výkonný výbor Czech Society for Working Equitation, spolek dále jen CSWE vypisuje dne 20.12.2017 výběrové řízení na pořádání 2. Mistrovství  České republiky Working Equitation 2018

 

Podmínky výběrového řízení pro pořadatele 2. MČR Working Equitation 2018:

 

- pořádání akce na své IČ, se svým personálem
- pořadatel musí být členem CSWE (členský příspěvek na rok 2018)   
- závody pořádané dle platných Pravidel CSWE pro rok 2018
- možnost ubytování účastníků v místě nebo nejbližším okolí
- možnost stravování všech účastníků i diváků v místě nebo nejbližším okolí
- pořadatel zajistí ohlášení akce na KVS
- pořadatel zajistí podkovářskou službu, veterinární dozor i zdravotní službu

- povrch opracoviště musí být podobný povrchu závodního kolbiště
- venkovní kolbiště

 

- hala min. 20x40 m

- pořádání MČR jako minimálně dvoudenní závody

- akce bude pořádána v období 8 – 10 /2018, po vzájemné dohodě pořadatele a VV CSWE
- min. 20 boxů, i pro ustájení hřebců
- kvalifikační podmínky pro účastníky MČR WE vypisuje VV CSWE

- mistrovské soutěže MČR WE vypisuje VV CSWE

- pořadatel má možnost v rámci MČR WE vypsat nemistrovské soutěže. ( Platí kvalifikační podmínky pro rok 2018 - Kůň může startovat pouze v jedné soutěži v rámci závodů MČR WE. Dvojice nemusí mít pro nemistrovské soutěže kvalifikaci. ) Např. soutěž pro jezdce a koně startující prvním rokem, soutěž pro dvojice bez kvalifikace.
- CSWE přispěje pořadateli částkou 6.000,- Kč na 2 kvalifikované rozhodčí, které určí VV CSWE, platba proběhne po ukončení MČR WE ( V případě schválení nového rozpočtu CSWE na rok 2018 se částka zvýší na 8.000,- )

- pořadatel se zavazuje k umístění loga CSWE na překážkách a v okolí závodního kolbiště v minimálním počtu 5 ks ( materiály s logem dodá CSWE )

- CSWE si rezervuje reklamní plochu pro sponzora CSWE a to v maximální ploše 10m2 ( reklamní materiál dodá CSWE ), pokud CSWE nepotvrdí 30 dní před konáním závodů využití reklamní plochy, rezervace se nevyužije. V současné chvíli probíhá jednání s potencionálními sponzory CSWE, proto je ve výběrovém řízení pouze rezervace plochy. Jakmile budou detaily podpory CSWE a požadavky sponzora známy, budou zveřejněny a s pořadateli závodů proběhnou jednaní o konkrétní podpoře a požadavcích na reklamu.

 

- termín ukončení výběrového řízení 20.1.2018
- VV CSWE následně 1.2.2018 vybere a informuje vybraného pořadatele

- s vybraným pořadatelem bude uzavřena dohoda o pořádání 2. Mistrovství  České republiky Working Equitation 2018

 

Nabídky na pořádání 2.Mistrovství České republiky ve Working Equitation 2018 zasílejte na email : cswe@email.cz.

Czech Society for Working Equitation, spolek

Všechovice 41, Tišnov  666 03

Výběrové řízení ke stažení v PDF.

 

1. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY WORKING EQUITATION 2017

30.9.-.1.10. QRanch Bezděkov

 


 


 

Žebříček WORKING EQUITATION 2016 !!!

Zbrusu nové promo video našeho CSWE můžete shlédnout zde....... 

 

www.youtube.com/watch?v=W7nFSLu-TGs

AKTUALITY

Zahájení sezony v Holubicích” Soutěž s workingovými překážkami v terénu.

20.4.2016

- v úloze Z1 v bodě 5 došlo k upřesnění cviku - B-H Změnit směr prodlouženým krokem

- Seznam vyškolených rozhodčí oprávněných rozhodovat v roce 2016

- nová Národní pravidla pro rok 2016


 

 

Připravuje se 0. Mistrovství České republiky ve Working Equitation 2016 !!!

Volební členská schůze   27. února 2016 od 13.00 - Penzion Paťanka - Praha 6, program schůze zde.

30.11.2015 - Úhrada členských příspěvků

Vážení členové   CSWE,

žádáme Vás o včasnou úhradu členských příspěvků.

Členské příspěvky : 400,- Kč dospělí, děti   do 18ti let -200,- Kč
Stávající členové CSWE mají povinnost uhradit ČP na rok 2016 do 31.1.2016.    
Členské příspěvky budou přijímány pouze na účet CSWE,  číslo účtu: 4200488811/6800 - SBERBANK Karlovy Vary
     (do zprávy pro příjemce napište ČP 2016 a své jméno)
Noví žadatelé o členství v CSWE budou přijímáni do 31.1.2016 a po té budou další přihlášky vyřízeny až po Členské schůzi (předpokládaný termín konec února, začátek března).

za  VV CSWE  Stanislava Kindlová
( tel. 737 211 878)
listopad 2015 - Aktualizovaný seznam rozhodčích.
9.8.2015 - Německo má Mistra ve WE pro rok 2015 - stal se jím Mihai Mladea s koněm Candy.

výsledková listina:  https://live.equi-score.de/results.php?mod=mod_neu-anspach2015&class=28&url=

22.7.2015 - Na webových stránkách je připravena diskuse k pravidlům, zatím jen k překážkám. Každý zde může vložit své nápady, postřehy a poznatky.
22.7.2015 - Členka VV Barbora Linhartová odstoupila dne 1.7.2015 ze své funkce. Na její místo VV dne 22.07.2015 zvolil Petru Škrabalovou.
1.7.2015 - Od 1.7.2015 je pro rok 2015 platná též DREZURNÍ ÚLOHA WE-S 2014.
               - Od 1.7.2015 změna Národních Pravidel odstavec 2.2.1. Kategorie rozhodčích.
               - Viceprezidentka pro sport Petra Čejková rezignovala dne 18.06. na svoji funkci a odstopila z Výkonného výboru CSWE.
               - Novým členem VV byl dne 30.6.2015 zvolem Ladislav Kindl.
15.06.2015 - Závody v Korycanech byly z důvodu nového nařízení SVS zrušeny!
11.06.2015 - Členka VV Ivana Ženíšková odstoupila dne 27.05. ze své funkce. Na její místo VV dne 10.06.2015 zvolil Evu Žaludkovou, která bude mít na starosti Severní Moravu. Přejeme nové člence výboru ve funkci hodně štěstí.
 

11.06.2015 - POZOR! Státní veterinární správa zveřejnila dne 04.06.2015 tiskovou zprávu k rostoucímu výskytu infekční anémie koní v okolních státech. Pro všechny jezdce to znamená, že na jakékoliv pořádané akci musí nově předložit průkaz koně s vyšetřením krve na infekční anemii ne starší než 6 mesíců. Celou zprávu najdete ZDE. Nové veterinární podmínky svodu koní byly přidány do sekce Pro pořadatele.

 
09.06.2015 - Do sekce Vzdělávání přidán další seminář ve Rtyni nad Bílinou.
27.05.2015 - Aktualizovaný přehled kategorií najdete Z DE.
19.05.2015 - Do sekce Závody přidán termín závodů ve Svinčičích a propozice k závodům v Koryčanech.
06.05.2015 Do sekce Dokumenty přidán sazebník platný pro rok 2015.

10.04.2015 - Nové drezurní úlohy Z a S platné pro rok 2015!

 

27.03.2015 - Spuštěna nová verze stránek. Všechny dokumenty jsou nyní uloženy u našeho partnera na doméně nakladanyhermelin.cz.

Aktuality

Aktualizace pravidel WE pro rok 2015 budou vyvěšeny do konce března 2015

09.01.2015 23:59

ANNOUNCEMENT : Czech Society for Working Equitation has a new president. Vladimira Sůvová was elected president on Friday 7th November 2014.

11.11.2014 15:08
ANNOUNCEMENT : Czech Society for Working Equitation has a new president. Vladimira Sůvová was elected president on Friday 7th November 2014.

Důležité oznámení - CSWE má nového prezidenta. Dne 7. 11. 2014 byla výkonným výborem jednohlasně zvolena Vladimíra Sůvová do funkce prezidenta CSWE.

11.11.2014 15:02
Důležité oznámení  Czech Society for Working Equitation (CSWE) má nového prezidenta. Dne 7. 11. 2014 zvolil VV nového prezidenta  CSWE. Jako jediný kandidát byla navržena Vladimíra Sůvová a byla zvolena jednomyslně všemi členy VV.  

Důležité oznámení - Dne 13.10.2014 z osobních důvodů odstoupila Lucie Hýblová z funkce prezidenta CSWE. V nejbližší možné době bude zvolen nový prezident .

13.10.2014 22:02
 Dne 13.10.2014 z osobních důvodů odstoupila Lucie Hýblová z funkce prezidenta CSWE. V nejbližší možné době bude zvolen nový prezident .

Zveme Vás na závody WE konané v Koryčarynech

04.10.2014 10:08

VÝSLEDKY Z 1. PODZIMNÍCH ZÁVODŮ WORKING EQUITATION KARLOVY VARY

20.09.2014 00:00
VÝSLEDKY Z 1. AUTUMN WORKING EQUITATION KARLOVY VARY - Rosnice 13.9.2014 CENU ZA NEJKRÁSNĚJŠÍHO KONĚ TĚCHTO ZÁVODŮ ZÍSKAL HŘEBEC CAMARON XXVIII RODINY KUBÍKOVÝCH Z JÍLOVÉHO U PRAHY. Odkaz na fotogalerii - Marcela Klingorová zde      

0. ročník Mistrovství ČR ZRUŠEN z technických důvodů

04.09.2014 10:33
Z technických důvodů byl bohužel 0. ročník Mistrovství ČR Working Equitation 27.- 28.9.2014      ZRUŠEN. Výkonný Výbor CSWE

Jednodenní soustředění WE - Třebechovice

02.09.2014 12:17
Přijeďte v neděli 21.9.2014 na jednodenní soustředění Working Equitation s Petrou Čejkovou do Třebichovic. Těšíme se na Vás . Přihlášky prosím posílejte na e-mail svobbarbora1@gmail.com KURZ JE JIŽ NAPLNĚN další účastníci se mohou hlásit, dostanou se do pořadníku při eventuelním výpadku...

1. PODZIMNÍ ZÁVODY KARLOVY VARY

01.09.2014 21:08
1. AUTUMN WORKING EQUITATION KARLOVY VARY - 1. Podzimní závody  Working Equitation  –  drezurní test, zkouška ovladatelnosti, rychlostní test Rosnice u Karlových Varů - 13.září 2014 od 10.00 Připravili jsme pro Vás soutěže „Open competition“ Zkouška ovladatelnosti - Z -...

Chovatelský den Zemského hřebčince Písek

26.08.2014 16:09
Dne 23.8.2014 na Chovatelském dni Zemského hřebčince Písek proběhla ukázka Working Equitation, kterou předvedli členové Czech Society for Working Equitation, spolek. Chtěli bychom poděkovat všem, zejména Petře, Lucce, Tereze, Ivaně, Danielle, Laďovi a jejich týmům za úspěšnou propagaci této mladé...
1 | 2 | 3 >>