Working Equitation

Working Equitation je rychle se rozšiřující jezdecká disciplína, oblíbená především pro svoji všestrannost. Jezdecké dvojice prokazují své schopnosti ve čtyřech disciplínách:

  1. Drezurní test: drezurní úlohu jede jezdecká dvojice za doprovodu vlastní hudby v drezurním obdelníku 20×40 podle daných drezurních úloh různého stupně obtížnosti.
  2. Test ovladatelnosti: Jezdecká dvojice překonává překážky, které by mohla potkat například v terénu nebo při práci na farmě s dobytkem: přecházení můstků, průjezdy brankou, skákání nízkých bariér, slalomy apod. Překonávání překážek v testu ovladatelnosti je elegantní, plynulé a podle daných pravidel
  3. Test rychlosti: jezdecká dvojice projíždí stejné překážky jako v testu ovladatelnosti ale snaží se je projet co nejrychleji
  4. Test s dobytkem: Úkolem jezdecké dvojice je oddělit určené tele od stáda, zahnat ho do vyhrazeného prostoru a udržet ho zde po určenou dobu
A68A8737-2
testrychlosti
A68A9036-2

Soutěže jsou rozděleny do těchto tříd obtížnosti:

  1. Základní (Z) otevřená pro 3-leté a starší koně. V testu ovladatelnosti je základním chodem klus. Není zařazen test rychlosti.
  2. Lehká (L) je otevřena pro 4-leté a starší koně. V testu ovladatelnosti je základním chodem cval. Jednoduché změny cvalu jsou povoleny přes krok i přes klus.
  3. Střední (S) je otevřena pro 5-leté a starší koně. V testu ovladatelnosti je základním chodem cval a povolen je pouze krok a cval s jednoduchými či letmými změnami cvalu. Povolené je vedení koně i jednou rukou
  4. Pokročilá (P) je otevřená pro 6-leté a starší koně. V testu ovladatelnosti je základním chodem cval s letmými změnami cvalu. Povolené je vedení koně i jednou rukou.
  5. Mistrovská (M) je otevřena pro 7-leté a starší koně. V testu ovladatelnosti je chodem třídy cval s letmými změnami cvalu. Povinné je vést koně pouze jednou rukou