Vážené členky, vážení členové,

zveme Vás na Členskou schůzi Czech Society for Working Equitation, spolek,

která se bude konat 26. 11. 2022 od 18:30 v penzionu Nový Rybník, 262 12 Obořiště, Středočeský kraj.

S tímto programem:

 1. Zahájení Členské schůze
 2. Ověření usnášeníschopnosti Členské schůze
 3. Schválení přítomnosti hostů na Členské schůzi (budou-li)
 4. Volba Mandátové komise
 5. Volba zapisovatele Členské schůze
 6. Volba ověřovatele Zápisu
 7. Schválení Programu Členské schůze
 8. Schválení Jednacího řádu
 9. Zpráva o činnosti CSWE za rok 2021
 10. Zpráva o hospodaření CSWE za rok 2021
 11. Zpráva KK za rok 2021
 12. Návrh rozpočtu pro rok 2022
 13. Různé, diskuze

(Vyhlášení vítězů Žebříčku Working Equitation 2022 – děti, junior, senior)

     14. Závěrečné usnesení a ukončení Členské schůze

Řádný člen CSWE má jeden hlas. Řádný člen může zplnomocnit zástupce plnou mocí k zastupování své osoby na členské schůzi. Formulář „Plné moci“ najdete ke stažení na webových stránkách CSWE. Každý ze zastupovaných zašle z emailu registrovaného u svých kontaktních údajů u CSWE stvrzení své vůle být zastupován uvedeným zástupcem na email cswe@email.cz do 21. 11. 2022, bez tohoto potvrzení nebude hlasování v zastoupení platné!