Byla zveřejněna aktuální verze Pravidel CSWE. Změny jsou jako obvykle vyznačeny modře vyřazené nebo nahrazené věty jsou přeškrtnuté. Stylistické a pravopisné opravy nejsou nijak zvýrazněny.