Vážení členové CSWE,

nezapomeňte prosím na úhradu členských příspěvků na rok 2024. Platby ČP žádáme zaslat tak, aby na účet CSWE byly připsány do termínu 31.12.2023.  Při platbě členských příspěvků 2024 uveďte do popisu pro příjemce: ČP2024 a Vaše jméno a příjmení. Úhrada registrace koně může proběhnout i během roku, ale doporučujeme uhradit současně s členským příspěvkem. Při platbě registrace koně uveďte do popisu pro příjemce: RK2024 a jméno koně. Při úhradě po termínu 31.12.2023 bude potřeba opět zaslat Registraci člena (vyplněná přihláška + navazující dokumenty).

 

Členské příspěvky 2024 :

senioři (od 19 let) 500,- Kč

děti a junioři (do 18 let) 200,- Kč

právnické osoby 500,- Kč

registrace koně 100,- Kč

Členské příspěvky zašlete na účet CSWE číslo: 2302142142/2010 (FIO banka)

 

S pozdravem za výkonný výbor CSWE

Stanislava Kindlová