V roce 2022 mohou na Mistrovství České republiky startovat dvojice, které splní aspoň jedno z následujících kritérií:

a) Splnili kvalifikaci pro MČR v roce 2021

b) V roce 2022 ukončí bez eliminace soutěž NC v dané třídě a kategorii s nenulovým výsledkem ve všech testech pro danou třídu

Na MČR budou mistrovské soutěže vypsány v následujících kategoriích:
Děti – Z
Junioři – L
Dospělí – S