Kvalifikační podmínky pro startující

Podmínky kvalifikace na MČR zůstávají platné jako v předchozích letech. Tedy dokončený závod (dvojice jezdec + kůň) v kategorii stejné nebo vyšší (všechny testy bez diskvalifikace), účastnící posledního Mistrovství (v Písku) mají automaticky možnost se stejným koněm startovat i na následujícím Mistrovství.
Přihlášku a propozice najdete též v Kalendáři závodů.