Jezdecký magazín EquiTV: CAI Písečné, parkurová Letní cena i finále ZP

Devadesátka: Zlato pro Šteklovou na MČR ve Working Equitation CSWE

video záznam na EQUITV.cz

článek na JEZDCI.cz

Výsledky

plánky testů ovladatelnosti a testu rychlosti v PDF zde

Děkujeme sponzorům.

Kvalifikační podmínky pro startující

Kvalifikací na MČR pro dvojici jezdec a kůň je dokončení bez diskvalifikace alespoň jedné soutěže NC v daném a předchozím roce, ve třídě vyšší nebo ve které bude startovat na mistrovství nebo ekvivalent třídy na zahraničních závodech pořádané pod hlavičkou místní organizace zastřešující WE a uvedené v jejím kalendáři, nebo mezinárodní závody pořádané pod hlavičkou mezinárodní organizace WAWE. U zahraničních a mezinárodních závodů dodá jezdec výsledky Organizační komisi.

Pro rok 2020: všechny závody konající se po MČR 2019 budou kvalifikací pro rok 2020.

PROPOZICE

Zemský hřebčinec Písek 24.-25. srpna 2019
Propozice ke dni 17.6.2019

1. Základní údaje

1.1. Pořadatel: Czech Society for Working Equitation, spolek, IČ: 02701961, Stará Louka 346/26, 360 01 Karlovy Vary, č.ú. 4200488811/6800 – SBERBANK Karlovy Vary

1.2. Termín: 24.-25. srpna 2019

1.3. Místo konání: Zemský hřebčinec Písek, s.p.o., U Hřebčince 479,
397 01 Písek, Jihočeský kraj

1.4. Kolbiště: otevřené, písek s geotextilií 100 x 60 m

1.5. Opracoviště: otevřené, písek, nepravidelné 25 x 60 m

Hala, písek, 45 x 18m

1.6. Funkcionáři závodů:

ředitel – Sůvová Vladimíra

sekretář – Kindl Ladislav

hlavní rozhodčí – Bílková Jana

rozhodčí – Srbová Veronika

komisař pro opracoviště – Lebloch Jan

2. Technické údaje

2.1. Předpisy: Platná pravidla CSWE pro rok 2019

2.2. Soutěže:

 

Soutěž č. 1 „Open Competition “ třída Z Open

– Otevřená soutěž pro všechny bez rozdílu úrovně zkušeností. Start v soutěži nevyžaduje registraci u CSWE spolku ani kvalifikaci pro MČR.

Drezurní test – úloha WE- Z3 – DE 2019 (zpaměti)

Test ovladatelnosti
Rozhodování 2 rozhodčí

 

Soutěž č.2 „National Competition“ mistrovská třída Z – soutěž pro Děti a Juniory

Drezurní test – úloha WE- Z3 – DE 2019 (zpaměti)

Test ovladatelnosti

Rozhodování 2 rozhodčí.

Minimální počet statujících 5. Pokud tento počet nebude dosažen mohou děti a junioři startovat v soutěži č.3.

Minimální počet jezdců pro rozdělení na kategorii Děti a Junioři je 3 jezdci v kategorii.

 

Soutěž č.3 „National Competition „ mistrovská třída družstva Z soutěž družstev pro Seniory

Drezurní test – drezurní úloha WE-Z2-DE 2019 (zpaměti)

Test ovladatelnosti

Rozhodování 2 rozhodčí.

Družstva dvoučlenná, minimální počet družstev v soutěži – 3, pokud nebude splněn minimální počet družstev, bude tato soutěž vyhodnocena jako rámcová – Z.

Do termínu uzávěrky přihlášek si mohou jezdci sestavit dvoučlenné družstvo sami a zapsat do přihlášky.( Jezdec A napíše do své přihlášky jezdce B a jezdec B napíše jezdce A. ) Jezdci, kteří se sami nezařadí do družstva, budou zařazeni losem. Případné losování družstev proběhne v sobotu v místě závodů. Případný lichý jezdec zůstává jako náhradník.

V případě rámcové soutěže minimální počet statujících 3. Rozhodování 1 rozhodčí.

Soutěž č.4 „National Competition“ mistrovská třída – S soutěž pro Seniory

Drezurní test – drezurní úloha WE-S2-DE 2019 (zpaměti)

Test ovladatelnosti

Test rychlosti

Rozhodování 2 rozhodčí

Minimální počet statujících 5.

 

V soutěžích č.2,3,4 smí startovat pouze dvojice, která splnila kvalifikaci na MČR pro rok 2018, 2019.

– Dvojice smí startovat pouze v jedné soutěži.

– Kůň smí startovat pouze v jedné soutěži.

– V soutěži č.1 může kůň startovat dvakrát.

– Jezdci, kteří splnili kvalifikaci ve třídě P mohou startovat ve třídě S.

– Jezdci, kteří splnili kvalifikaci ve třídě S mohou startovat ve třídě Z.

– Bude-li junior startovat v soutěži č.4 je na něj ve vyhodnocení pohlíženo jako na seniora.

– Úlohy ke stažení na www.cswe.cz – pravidla CSWE.

– Možné použité překážky při zkoušce ovladatelnosti v pravidlech CSWE.

– Na všechny testy se doporučuje vlastní hudební doprovod.

– Vzhledem k podmínkám SVS ČR, kůň po přejímce po dobu konání závodů neopustí areál závodů.

 

3. Všeobecné údaje

3.1. Přihlášky: pouze elektronicky zde: PŘIHLÁŠKA

 

Dotazy na tel.: 737 211 878, cswe@email.cz

Zasláním přihlášky souhlasíte s podmínkami závodu popsaných v těchto propozicích a se zveřejněním výsledků se svým příjmením, jménem a fotodokumentací ze závodů.

Po přijetí přihlášky obdržíte údaje k platbě startovného na účet pořadatele. Přihláška je úplná až po připsání platby na účet pořadatele. Účet CSWE: 4200488811/6800 jako variabilní symbol uveďte tel. číslo z přihlášky na MČR WE.

 

3.2. Uzávěrka přihlášek : 19.8.2019

Uzávěrka plateb startovného do 19.8.2019.

Zaslání hudby do 19.8.2019. email: cswe@email.cz

 

3.3. Startovné:

soutěž č.1. 900,- Kč za soutěž/kůň/jezdec

soutěž č.2. 1200,- Kč za soutěž/kůň/jezdec

soutěž č.3. 1200,- Kč za soutěž/kůň/jezdec

soutěž č.4. 1800,- Kč za soutěž/kůň/jezdec

 

Startující děti a junioři soutěžící o mistrovský titul obdrží dotaci od CSWE na startovné ve výši 200,- Kč soutěž/kůň/jezdec. (Po přijetí přihlášky obdržíte údaje k platbě startovného na účet pořadatele.)

 

3.4. Prezentace: 23.8.2019 19.00-20.00 hod, 24.8.2019 7.00 – 11.00 hod ( možno na tel. 605 230 987 )

Kancelář na věži rozhodčích

 

3.5. Odkaz na aktuální informace:

FB událost: https://www.facebook.com/events/859814037700259/

 

3.6. Časový program: bude upřesněn dle počtu přihlášených.

 

Sobota 24.8.

10.00 hod – Slavnostní nástup

10.15 – drezurní test soutěží č. 2,3,4,1

– následně – test ovladatelnosti soutěž č. 1

– následně – vyhlášení výsledků soutěže č. 1, dekorování

 

Neděle 25.8.

9.00 – test ovladatelnosti soutěž č. 2,3

– následně – test ovladatelnosti soutěž č. 4

– následně – test rychlosti soutěž č. 4

– následně – vyhlášení výsledků soutěže č. 2,3,4, dekorování

 

3.7. Ustájení: cena za box 1500,- Kč/ pátek-neděle, v ceně je zahrnutá podestýlka (sláma) a seno. Platba za ustájení na místě hotově.

3.8. Ubytování: pořadatel nezajišťuje, v blízkém okolí

3.9. Stravování: v místě – stánek s občerstvením, restaurace před hlavním vchodem do areálu.

3.10. Úhrady: veškeré náklady spojené s účastí na závodech si hradí účastníci.

3.11. Odpovědnost: pořadatel nenese odpovědnost za úrazy účastníků, koní a diváků, za zcizení nebo poškození osobních věcí a majetku.

 

4. Veterinární předpisy

4.1. Před vyložením koní je třeba předložit platné veterinární osvědčení nebo průkaz koně v souladu s Metodickým návodem SVS ČR, kterým se stanoví vet. podmínky pro přemisťování zvířat.

Dbejte na správné datum vyšetření krve a očkování. Chovatelský areál je pod přísnou veterinární kontrolou!

4.2. Přejímka koní: nekoná se

 

5. Poskytované služby

5.1. Zdravotnická služba: ZZS Písek

5.2. Veterinární služba: MVDr. B.Synková, zajištěna proti úhradě

5.2. Podkovářská služba: zajištěna proti úhradě ( případně na telefonu )

 

6. Ceny

soutěž č. 1

floty 1-5 místo, věcné ceny pro 1-3 místo

soutěž č. 2,3,4

floty 1-5 místo, věcné ceny pro 1-3 místo

poháry pro mistry v kategorii Děti, Junioři, Senioři, Družstva

 

7. Ostatní

7.1. Každý kůň musí být označen startovním číslem.

7.2. Pořadatel vyžaduje u startujících korektní jezdecký úbor, účastníci do 18-ti let nutná jezdecká přilba s tříbodovým uchycením a jezdci do 15- ti bezpečnostní vesta kdykoliv sedí jezdec na koni.

7.3. Volné pobíhání psů je zakázáno! Majitelé psů si musí po svých psech exkrementy uklízet. Volné pobíhání psů ohrožuje zdraví jezdců a koní.

7.4. Storno poplatky: storno startu do 20.8. vrací se 100% provedené platby na žádost přihlášeného. Storno startu do 23.8. vrací se 50% provedené platby na žádost přihlášeného. Při pozdějším stornu startu se platba nevrací.

7.5. Pořadatel si vyhrazuje právo při nepříznivé situaci ( počasí, malý počet účastníků apod.) závody zrušit nebo přesunout na jiný termín. Pravidla CSWE 2.9.d).

7.6. Při včasném podání přihlášky a splnění podmínek pro přijetí se ještě můžete členem CSWE stát, více informací na www.cswe.cz .

 

8. Kontaktní osoba

8.1. Stanislava Kindlová tel.: 737 211 878

Ladislav Kindl tel: 605 230 987