Koně a Hříbata říjen 2018

– EQUITV.cz a JEZDCI.cz
VIDEO ZÁZNAM NA WEBU:
https://www.equitv.cz/video/Videozaznam-MCR-Working-Equitation-2018-pod-CSWE.html
https://www.jezdci.cz/clanky/Videozaznam-MCR-Working-Equitation-2018-pod-CSWE/

REPORTÁŽ EQUITV – I V JEZDECKÉM MAGAZÍNU:
https://www.equitv.cz/video/Devadesatka-EquiTV-z-MCR-Working-Equitation-CSWE.html
https://www.equitv.cz/video/Jezdecky-magazin-EquiTV-27-zari-2018.html

– Jezdectví září 2018 –
https://jezdectvi.cz/kategorie.aspx/sport/clanek/2-mistrovstvi-cr-we-cswe-a-1-lusitano-festival

Výstaviště České Budějovice 15.-16.září 2018

info web pořadatele https://mcrwe.webnode.cz/

propozice ke dni 23.8.2018

 

1. Základní údaje

 

1.1. Pořadatel : Šárka Márová, Na třešňovce 526/10, Rudolfov,

1.2. Termín : 15.-16.9.2018

1.3. Místo konání : areál Výstaviště České Budějovice, Husova tř. 523/30, 370 05 České Budějovice, Jihočeský kraj

1.4. Kolbiště : uzavřené ,Pavilon T1 písek 20×50 m

1.5. Opracoviště :otevřené, pískové 30×40 m

1.6. Funkcionáři závodů :

ředitel – Šárka Márová

sekretář – Michaela Frolíková

rozhodčí – Jana Bílková CZ (hl. rozhodčí) a Mario Pimentel PT (druhý rozhodčí)

komisař pro opracoviště – Olga Broncová

 

2. Technické údaje

 

2.1. Předpisy: Platná pravidla CSWE pro rok 2018

2.2. Soutěže:

 

Soutěž č. 1 „Open competition “ třída Z Budweis Open otevřená soutěž pro všechny bez rozdílu úrovně zkušeností nebo omezení kvůli předešlým dosaženým výsledkům. Není nutná registrace u CSWE spolku a není nutná splněná kvalifikace pro MČR.

Drezurní test – úloha WE- Z2-DE (zpaměti)

Test ovladatelnosti
Rozhodování 2 rozhodčí

 

Soutěž č.2 „National Competition“ mistrovská třída Z – soutěž pro Děti a Juniory

Drezurní test – úloha WE- Z2-DE (zpaměti)

Test ovladatelnosti

Rozhodování 2 rozhodčí.

Minimální počet statujících 5. Pokud tento počet nebude dosažen mohou děti a junioři startovat v soutěži č.3.

Minimální počet jezdců pro rozdělení na kategorii Děti a Junioři je 3 jezdci v kategorii.

Soutěž č.3 „National Competition „ mistrovská třída družstva Z soutěž družstev pro Seniory

Drezurní test – drezurní úloha WE-Z2-DE (zpaměti)

Test ovladatelnosti

Rozhodování 2 rozhodčí.

Družstva dvoučlenná, minimální počet družstev v soutěži – 3, pokud nebude splněn minimální počet družstev, bude tato soutěž vyhodnocena jako rámcová – Z2.

Do termínu uzávěrky přihlášek si mohou jezdci sestavit dvoučlenné družstvo sami a zapsat do přihlášky.( Jezdec A napíše do své přihlášky jezdce B a jezdec B napíše jezdce A. ) Jezdci, kteří se sami nezařadí do družstva, budou zařazeni losem. Případné losování družstev proběhne v sobotu v místě závodů. Případný lichý jezdec zůstává jako náhradník.

V případě rámcové soutěže minimální počet statujících 5.

Soutěž č.4 „National Competition“ mistrovská třída – S soutěž pro Seniory

Drezurní test – drezurní úloha WE-S1-AT (zpaměti)

Test ovladatelnosti

Test rychlosti

Rozhodování 2 rozhodčí

Minimální počet statujících 5.

 

– V soutěžích č.2,3,4 smí startovat pouze dvojice, která splnila kvalifikaci na MČR pro rok 2018.

– Dvojice smí startovat pouze v jedné soutěži.

– Kůň smí startovat pouze v jedné soutěži.

– Jezdci, kteří splnili kvalifikaci ve třídě P mohou startovat ve třídě S.

– Úlohy ke stažení na www.cswe.cz – pravidla CSWE

– Možné použité překážky při zkoušce ovladatelnosti v pravidlech CSWE.

– Na všechny testy se doporučuje vlastní hudební doprovod..

– Vzhledem k podmínkám SVS ČR, kůň po přejímce po dobu konání závodů neopustí areál závodů.

 

3. Všeobecné údaje

3.1. Přihlášky : Pouze elektronicky zde: PŘIHLÁŠKA

tel.: 739 528 357 e-mail: entryformwe@gmail.com

3.2. Uzávěrka přihlášek : 30.8.2018

Uzávěrka plateb: 5.9.2018

 

3.3. Startovné : soutěž č.1. 1000,- Kč za soutěž/kůň/osoba

soutěž č.2. 1200,- Kč za soutěž/kůň/osoba

soutěž č.3. 1200,- Kč za soutěž/kůň/osoba

soutěž č.4. 1800,- Kč za soutěž/kůň/osoba

Startovné a ustájení prosím uhraďte na tento účet: 243598668/0300
jako variabilní symbol uveďte tel. číslo z přihlášky na MČR WE

 

3.4. Prezentace : 14.9.2018 do 20:00 hod nejdéle 15.9.2018 od 8:00 do 10:00 (možno na tel. 739 528 357) Kancelář v pavilonu T1

3.5. Technická porada : nekoná se

3.6. Časový program viz následující stránka

3.7. Ustájení : v areálu v dezinfikovaných mobilních boxech, v ceně je podestýlka a seno, nádoby na vodu nutno vzít svoje. Pitná voda z řádu k napájení a sprchování k dispozici zdarma. Box celou akci od 14.-16.9.za cenu 1500,-, není možno zakoupit box na 1 den, je možno box na nevyužité dny přeprodat jinému soutěžícímu. Přeprodej si zajišťuje každý sám.box se hradí společně se startovným na účet viz výše.

Ubytování : pořadatel nezajišťuje! PROSÍM SAMI SE PŘIHLASTE do předjednaného ubytování na kolejích Jihočeské univerzity K4 u paní Neubauerové 735 700 547, evan@jcu.cz. Platba za ubytování se platí jí HOTOVĚ. Cena je 500,-/noc/os uveďte, že jste účastník MČR WE
snídaně je možno přiobjednat zvlášť 75,-/os

Hotel 4 Dvory 603 355 533 Lenka Steinbauerová, ceny dle objednaných pokojů, www.penzion4dvory.cz

3.9. Stravování : v místě – stánek s občerstvením, restaurace

3.10. Úhrady : veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka

3.11. Odpovědnost : pořadatel nenese odpovědnost za úrazy účastníků, koní a diváků, za zcizení nebo poškození osobních věcí a majetku.

 

 

4. Veterinární předpisy

 

4.1. Před vyložením koní předloží vedoucí ekip platné veterinární osvědčení ne starší než 3 dnů o beznákazové situaci ve stáji na Hříběcí (strangles) a platný průkaz koně v souladu s Metodickým návodem SVS ČR, kterým se stanoví vet. podmínky pro přemisťování zvířat.

4.2. Přejímka koní: nekoná se

 

5. Poskytované služby

 

5.1. Zdravotnická služba : zajištěna IZS Č.Budějovice

5.2. Veterinární služba : zajištěna MVDr Radek Maryška

5.2. Podkovářská služba : zajištěna Jiří Kolář mobilní kovářská pohotovost

 

6. Ceny

 

soutěž č. 1 velký pohár pro absolutního vítěze Budweis Open, další místa floty
soutěž č. 2,3,4 poháry 1.-3.místo, floty 4. – 10.místo, věcné ceny pro 1-5 místo

 

7. Ostatní

 

7.1. Každý kůň musí být označen startovním číslem.

7.2. Pořadatel vyžaduje u VŠECH osob pohybujících se na opracovišti nebo v soutěžním prostoru oděv odpovídající významu události, tj. elegantní a seriózní bez krátkých rukávů nebo nohavic v uzavřené obuvi, účastníci do 18-ti let nutná jezdecká přilba s tříbodovým uchycením a jezdci do 15- ti bezpečnostní vesta. Výjimku tvoří technická četa a osoby obsluhující techniku na úpravu kolbiště, je povoleno mít oděv v barvách nebo s logem sponzorů.

7.3. Prosíme nechte pejsky doma, tato akce je pořádána pro koně

Volné pobíhání psů je přísně zakázáno. Psi nesmějí být ponecháni nikde přivázáni a bez dozoru! V případě zjištění nedodržení těchto podmínek může být osoba se psem vykázána z areálu Výstaviště CB, bez nároku na vrácení vstupného. Stejné pravidlo bude použito u soutěžících. Volně pobíhající psi budou odchyceni Odchytovou službou a odvezeni z areálu do sběrného střediska k tomu určeného.

 

8. Kontaktní osoba

 

8.1. Šáka Márová, tel.: 739 528 357

 

 

 

 

 

Časový harmonogram 2. Mistrovství České republiky Working Equitation
&
Lusitano festival

 

Začátek akce: Sobota 15.9. 8:00 Lusitano festival

14:00 Slavnostní nástup soutěžících jezdců Working Equitation

14:10 drezurní test Working Equitation –soutěž č. 1,2,3,4

Neděle 16.9. 8:00 test ovladatelnosti Working Equitation

Soutěž č.1 Budweis Open
Soutěž č.2,3,4

14:00 test rychlosti Working Equitation – Soutěž č.4

 

Následně vyhlášení vítězů, ceremoniál předávání cen, poděkování

 

V průběhu závodů bude probíhat doprovodný program venku na otevřené ploše, hudební produkce a taneční vystoupení.

Mezi jednotlivými soutěžemi proběhne ukázka jezdeckého umění.

 

Během akce pečený mladý býček na ohni z domácího chovu pořadatele Mistrovství ČR!

 

 

Zpracoval: Márová Šárka dne 2.8.2018

 

kvalifikační podmínky pro jezdce

Kvalifikací na MČR pro dvojici jezdec a kůň je dokončení bez diskvalifikace alespoň jedné soutěže NC v daném roce, ve třídě ve které bude startovat na mistrovství nebo ekvivalent třídy na zahraničních závodech pořádané pod hlavičkou místní organizace zastřešující WE a uvedené v jejím kalendáři, nebo mezinárodní závody pořádané pod hlavičkou mezinárodní organizace WAWE. U zahraničních a mezinárodních závodů dodá jezdec výsledky Organizační komisi.

 

1. Základní údaje

1.1. Pořadatel : Márová Šárka, Na třešňovce 526/10, Rudolfov

1.2. Termín : 14.-16.9.2018

1.3. Místo konání : areál Výstaviště České Budějovice

 

1.4. Kolbiště :

1.5. Opracoviště :

1.6. Funkcionáři závodů :

ředitel –

sekretář –

hlavní rozhodčí – vybere VV CSWE

rozhodčí – vybere VV CSWE

komisař pro opracovišti –

2. Technické údaje

2.1. Předpisy: Platná pravidla CSWE pro rok 2018

2.2. Soutěže:

1. “National Competition“ mistrovská třída Z – soutěž pro Děti a Juniory

Drezurní test – úloha WE- Z2-DE (zpaměti)

Test ovladatelnosti

Rozhodování 2 rozhodčí.

Minimální počet statujících 5. Pokud tento počet nebude dosažen mohou děti a junioři startovat v soutěži č.2.

Minimální počet jezdců pro rozdělení na kategorii Děti a Junioři je 3 jezdci v kategorii.

 

 

2. “National Competition „mistrovská třída družstva Z“ soutěž družstev pro Seniory

Drezurní test – drezurní úloha WE-Z2-DE (zpaměti)

Test ovladatelnosti

Rozhodování 2 rozhodčí.

Družstva dvoučlenná, minimální počet družstev soutěži – 3, pokud nebude splněn minimální počet družstev, bude tato soutěž vyhodnocena jako rámcová – Z2.

Do termínu uzávěrky přihlášek si mohou jezdci sestavit dvoučlenné družstvo sami a zapsat do přihlášky.( Jezdec A napíše do své přihlášky jezdce B a jezdec B napíše jezdce A. ) Jezdci, kteří se sami nezařadí do družstva, budou zařazeni losem. Případné losování družstev proběhne v pátek v místě závodů. Případný lichý jezdec zůstává jako náhradník.

V případě rámcové soutěže minimální počet statujících 5.

 

3. National Competition „mistrovská třída – S“ soutěž pro Seniory

Drezurní test – drezurní úloha WE-S1-AT (zpaměti)

Test ovladatelnosti

Test rychlosti

Rozhodování 2 rozhodčí

Minimální počet statujících 5.

 

– Ve všech soutěžích smí startovat pouze dvojice, která splnila kvalifikaci na MČR pro rok 2018.

– Dvojice smí startovat pouze v jedné soutěži.

– Kůň smí startovat pouze v jedné soutěži.

– Jezdci, kteří splnili kvalifikaci ve třídě P mohou startovat ve třídě S.

– Úlohy ke stažení na www.cswe.cz – pravidla CSWE.

– Možné použité překážky při zkoušce ovladatelnosti v pravidlech CSWE.

– Na všechny testy se doporučuje vlastní hudební doprovod. Hudbu je třeba zaslat nejpozději do ………….. na ………………………… .

 

– Vzhledem k podmínkám SVS ČR, kůň po přejímce po dobu konání závodů neopustí areál

závodů.