Zápis ze schůze VV ze dne 26.4.2018

Zápis z  internetové schůze Výkonného výboru  CSWE

ze dne 26.4.2018

 

Dne 26.4.2018 od 20:30 hod se na facebooku formou chatu uskutečnila schůze Výkonného výboru  CSWE.

 

Přítomni: Sůvová Vladimíra, Kindlová Stanislava, Kindl Ladislav, Márová Šárka, Štefková Ivana

 

1. Přijetí nových členů:

Schválení nových členů CSWE : ing. Jiřina Rauerová , Radka Polcerová , Radka Kruntoradová ( doplněn souhlas se zpracováním osobních údajů),Schváleno 5ti hlasy z 5ti

 

2. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY WORKING EQUITATION 2018
kvalifikační podmínky ,Schváleno 5ti hlasy z 5ti

3. Vyřešení webu s přístupy pro členy a zvětšení obejmu dat  - zakoupení prémiového balíčku Webnode pro webové stránky - služba Standard s přístupy pro členy a větším objemem dat , Schváleno 5ti hlasy z 5ti

4. Schválení úprav Národních pravidel CSWE 2018, Schváleno 5ti hlasy z 5ti

5. Źádost člena VV Šárky Márové k pokračování v řešení Břetislav Růžička, diskriminace členů VV CSWE – bude dále řešeno

6.Žadost Jany Bílkové o zařazení na pozici národního rozhodčí CSWE. J.Bílková splnila všechny podmínky pro zařazení na tuto pozici. Schváleno 5ti hlasy z 5ti

 

7. Žádost o schválení zařazení na pozici rozhodčí - Alžběta Baslová, Olga Mitášová, Veronika Srbová – byly splněny podmínky pro zařazení na tuto pozici. Schváleno 5ti hlasy z 5ti

 

 

 

 

 

 

V Karlových Varech dne  29.4.2018

 

 Zapsala: Stanislava Kindlová                                      Ověřila: Sůvová Vladimíra

 

 

Zápis ze schůze VV ze dne 14.4.2018 Farma Prak

 

Zápis ze schůze  Výkonného výboru  CSWE

ze dne 14.4.2018 Farma Prak

 

Dne 14.4.2018 od 21.00 hod se uskutečnila schůze Výkonného výboru  CSWE.

 

Přítomni: Sůvová Vladimíra, Kindlová Stanislava, Kindl Ladislav, Márová Šárka, Štefková Ivana

 

1. Žádost o zjištění skutečnosti, zda nedošlo k diskriminaci člena výboru za kolektivní  rozhodnutí výboru – žádost podala Stanislava Kindlová

VV na základě výše citované Žádosti vyslechl Břetislava Růžičku, který skutečnosti uvedené v žádosti nepopřel a naopak potvrdil své konání. Žádost se bude dále řešit.

 

2. Všem členům bude zaslán  k podpisu SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

 

Zároveň bude na stránky www.cswe.cz  doplněn tento SOUHLAS do sekce Členství-Přihláška člena. Všichni noví žadatelé o členství budou již podepisovat s Přihláškou i tento Souhlas, který bude nedílnou součástí Přihlášky.

Rozeslání „Souhlasu“ stávajícím členům zajistí  : Šárka Márová

 

 

3. VV přijal žádost o založení Zlínské oblastí CSWE  - Eva Žaludková, Petra Škrabalová, Ivana Krainová

V době vzniku Stanov bylo rozdělení na oblasti plánováno až pro počet členů přesahující 100. Protože až při vyšším počtu členů začne rozdělení na oblasti dávat organizačně smysl.

Nyní jsme počtem členů spolek, který je dobře a efektivně spravovatelný z jedné centrály.

Centrální vedení šetří náklady na správu a administrativní zatížení.

V současné době není vypracovaný Organizační řád, kde bude uvedeno založení, fungování oblastí, jak se bude řešit přechodné období než dojde k zařazení všech členů do oblastí, administrativní schéma oblastí, vedení účetnictví oblastí, správné nastavení rozdělování členských příspěvků a správu oblastí, vše v návaznosti na skutečnost, že oblasti nemají právní subjektivitu.

Bude vypracován Organizační řád.

 

4. VV Schválil klíč k výpočtu bodů do Žebříčku WE platný od roku 2018

    5 ti hlasy z 5ti

 

5, Bylo doručeno Oznámení o zpravodajské povinnosti vůči ČSÚ. Bude zpracován Roční výkaz neziskových institucí Nl 1-01(a)

Zpracování výkazu zajistí : S.Kindlová

 

6. Projednání změn v Národních pravidlech platných od roku 2018

 

Farma Prak  14.4.2018

 

 Zapsala: Stanislava Kindlová                                      Ověřila: Sůvová Vladimíra

 

 

 

Důležité upozornění pro členy CSWE ze dne 17.4.2018

Pro všechny členy CSWE, je potřeba aktualizovat souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Všem členům bude zaslán email s přílohou " INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ" tento dokument je potřeba podepsaný dobře naskenovat a poslat na email cswe@email.cz nebo do sídla spolku na adresu Vladimíra Sůvová, Všechovice 41, 666 03 Tišnov. Prosím zašlete do 10.5.2018.

Dokument je také ke stažení ZDE.

 

 

 

 ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH A JEZDCU

v termínu 14. - 15.4.2018 proběhne proškolení stávajících rozhodčích i nových zájemců s mezinárodní WAWE rozhodčí , p. Nicola Danner. Školení se mohou zůčastnit i jezdci. 


 
 
 

 

 

 
 
 

 

14.-14.5.2018 - povinné školení rozhodčích s mezinárodní rozhodčí WAWE Nicola Danner!

povinné školení rozhodčích s rozhočí WAWE Nicola Danner

Více zde: https://www.cswe.cz/kalendar-akci/
povinné školení rozhodčích s rozhočí WAWE Nicola Danner

Více zde: https://www.cswe.cz/kalendar-akci/
povinné školení rozhodčích s rozhočí WAWE Nicola Danner

Více zde: https://www.cswe.cz/kalendar-akci/

 

- březen - Přihláška pro Právnické osoby

 

Vyhodnocení žebříčku WORKING EQUITATION 2017 proběhne na členské schůzi 24.2.2018.
- vítěz kategorie Děti – Maternová Kristýna, Colunguele
- vítěz kategorie Junioři – Kučerová Jindřiška, Lidka
- vítěz kategorie Senioři – Kristová Pavlína, Carbonero

 

2. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY WORKING EQUITATION 2018


Pozvánka na Volební členskou schůzi

Czech Society for Working Equitation, spolek

Konající se 24.2.2018 od 13.00 v restauraci Božská komedie U Roubase, Mezi Křižovatkami 23, 252 41 Dolní Břežany – Praha, www.uroubase.cz

S tímto programem

1.      Zahájení členské schůze

2.      Ověření usnášení schopnosti členské schůze

3.      Schválení přítomnosti hostů na členské schůzi (budou-li)

4.      Volba volební a mandátové komise

5.      Volba zapisovatele členské schůze

6.      Volba ověřovatele Zápisu

7.      Schválení Programu volební členské schůze

8.      Schválení Jednacího řádu

9.      Schválení Volebního řádu

10. Zpráva o činnosti CSWE za rok 2017

11. Zpráva o hospodaření CSWE za rok 2017

12. Zpráva KK za rok 2017

13. Návrh rozpočtu pro rok 2018

14.  Volba členů Výkonného výboru ( 5 členů )

a.      Návrhy

b.      Rozprava

c.      Volba

15. Volba Kontrolní komise ( 3 členové )

a.      Návrhy

b.      Rozprava

c.      Volba

16. Různé, diskuse

-         Body k projednání: nákup časomíry, vstup do mezinárodní organizace World Association for Working Equitation ( WAWE ).

17. Závěrečné usnesení a ukončení volební členské schůze.

 

Každý řádný člen CSWE od 18-ti let ( to znamená  s uhrazenými  ČP na rok 2018 do 31.12.2017 na účet CSWE)  má jeden hlas. Řádný člen může zplnomocnit zástupce plnou mocí k zastupování své osoby na členské schůzi. Formulář „Plné moci“ najdete ke stažení na webových stránkách CSWE. Kopii plné moci zašle zastupovaný člen na email cswe@email.cz  prezidentce Vlaďce Sůvové a to nejpozději do 20.2.2018.

 

 

 

 

Zápis z  internetové schůze Výkonného výboru  CSWE

ze dne 15.1.2018

 

Dne 15.1.2018 od 20:30 hod se na facebooku formou chatu uskutečnila schůze Výkonného výboru  CSWE.

 

Přítomni: Sůvová Vladimíra, Kindlová Stanislava, Kindl Ladislav, Vránová Věra, Štefková Ivana

 

1.Přijetí nových členů: Štůlová Kristýna, Janáková Ivana, Roubal Pavel, Diduchová Andrea, Márová Šárka, Brabenec Jaroslav, Lebloch Jan, Pavlů Veronika, Watzková Alena, Sobotková Eva, Srbová Veronika, Mitášová Olga, Nikola Márová, Pavlína Hofbauerová, Lenka Grátzová

 

Schváleno 5ti hlasy z 5ti

 

2. Volební členská schůze – datum, čas, místo, program.
datum 24.2.2018, od 13.00, restaurace Božská komedie U Roubase, Mezi Křižovatkami 23, 252 41 Dolní Břežany– Praha, www.uroubase.cz

1.       Zahájení členské schůze

2.       Ověření usnášení schopnosti členské schůze

3.       Schválení přítomnosti hostů na členské schůzi (budou-li)

4.       Volba volební a mandátové komise

5.       Volba zapisovatele členské schůze

6.       Volba ověřovatele Zápisu

7.       Schválení Programu volební členské schůze

8.       Schválení Jednacího řádu

9.       Schválení Volebního řádu

10.    Zpráva o činnosti CSWE za rok 2017

11.    Zpráva o hospodaření CSWE za rok 2017

12.    Zpráva KK za rok 2017

13.    Návrh rozpočtu pro rok 2018

14.     Volba členů Výkonného výboru ( 5 členů )

a.     Návrhy

b.    Rozprava

c.     Volba

15.    Volba Kontrolní komise ( 3 členové )

a.     Návrhy

b.    Rozprava

c.     Volba

16.    Různé, diskuse

-       Body k projednání: nákup časomíry, vstup do mezinárodní organizace WorldAssociationforWorkingEquitation ( WAWE ).

17.    Závěrečné usnesení a ukončení volební členské schůze.

Každý řádný člen CSWE od 18-ti let ( to znamená  s uhrazenými  ČP na rok 2018 do 31.12.2017 na účet CSWE)  má jeden hlas. Řádný člen může zplnomocnit zástupce plnou mocí k zastupování své osoby na členské schůzi. Formulář „Plné moci“ najdete ke stažení na webových stránkách CSWE. Kopii plné moci zašle zastupovaný člen na email cswe@email.cz  prezidentce Vlaďce Sůvové a to nejpozději do 20.2.2018.

 

3. Termín další schůze VV bude 1.2.2018 od 20:30 hod.

 

 

V Karlových Varech dne  15.1.2018

 

 

 Zapsala: Stanislava Kindlová                                               Ověřila: Sůvová Vladimíra

 

 

 

 

 

 

 

2. Výběrové řízení

na pořádání  „2. Mistrovství  ČR ve Working Equitation 2018“

 

Výkonný výbor Czech Society for Working Equitation, spolek dále jen CSWE vypisuje dne 20.12.2017 výběrové řízení na pořádání 2. Mistrovství  České republiky Working Equitation 2018

 

Podmínky výběrového řízení pro pořadatele 2. MČR Working Equitation 2018:

 

- pořádání akce na své IČ, se svým personálem
- pořadatel musí být členem CSWE (členský příspěvek na rok 2018)   
- závody pořádané dle platných Pravidel CSWE pro rok 2018
- možnost ubytování účastníků v místě nebo nejbližším okolí
- možnost stravování všech účastníků i diváků v místě nebo nejbližším okolí
- pořadatel zajistí ohlášení akce na KVS
- pořadatel zajistí podkovářskou službu, veterinární dozor i zdravotní službu

- povrch opracoviště musí být podobný povrchu závodního kolbiště
- venkovní kolbiště

 

- hala min. 20x40 m

- pořádání MČR jako minimálně dvoudenní závody

- akce bude pořádána v období 8 – 10 /2018, po vzájemné dohodě pořadatele a VV CSWE
- min. 20 boxů, i pro ustájení hřebců
- kvalifikační podmínky pro účastníky MČR WE vypisuje VV CSWE

- mistrovské soutěže MČR WE vypisuje VV CSWE

- pořadatel má možnost v rámci MČR WE vypsat nemistrovské soutěže. ( Platí kvalifikační podmínky pro rok 2018 - Kůň může startovat pouze v jedné soutěži v rámci závodů MČR WE. Dvojice nemusí mít pro nemistrovské soutěže kvalifikaci. ) Např. soutěž pro jezdce a koně startující prvním rokem, soutěž pro dvojice bez kvalifikace.
- CSWE přispěje pořadateli částkou 6.000,- Kč na 2 kvalifikované rozhodčí, které určí VV CSWE, platba proběhne po ukončení MČR WE ( V případě schválení nového rozpočtu CSWE na rok 2018 se částka zvýší na 8.000,- )

- pořadatel se zavazuje k umístění loga CSWE na překážkách a v okolí závodního kolbiště v minimálním počtu 5 ks ( materiály s logem dodá CSWE )

- CSWE si rezervuje reklamní plochu pro sponzora CSWE a to v maximální ploše 10m2 ( reklamní materiál dodá CSWE ), pokud CSWE nepotvrdí 30 dní před konáním závodů využití reklamní plochy, rezervace se nevyužije. V současné chvíli probíhá jednání s potencionálními sponzory CSWE, proto je ve výběrovém řízení pouze rezervace plochy. Jakmile budou detaily podpory CSWE a požadavky sponzora známy, budou zveřejněny a s pořadateli závodů proběhnou jednaní o konkrétní podpoře a požadavcích na reklamu.

 

- termín ukončení výběrového řízení 20.1.2018
- VV CSWE následně 1.2.2018 vybere a informuje vybraného pořadatele

- s vybraným pořadatelem bude uzavřena dohoda o pořádání 2. Mistrovství  České republiky Working Equitation 2018

 

Nabídky na pořádání 2.Mistrovství České republiky ve Working Equitation 2018 zasílejte na email : cswe@email.cz.

Czech Society for Working Equitation, spolek

Všechovice 41, Tišnov  666 03

Výběrové řízení ke stažení v PDF.

 

1. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY WORKING EQUITATION 2017

30.9.-.1.10. QRanch Bezděkov

 

nová Národní pravidla pro rok 2017

kvalifikační podmínky pro jezdce na 1. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY WORKING EQUITATION 2017


 

Členské příspěvky pro rok 2017

Vážení členové CSWE,

Členské příspěvky: dospělí  400,- Kč, děti do 18ti let 200,- Kč.

Stávající členové CSWE mají povinnost uhradit ČP na rok 2017 do 31.1.2017.  

Členské příspěvky budou přijímány pouze na účet CSWE,  číslo účtu: 4200488811/6800 - SBERBANK Karlovy Vary (do zprávy pro příjemce napište ČP 2017 a své jméno)

Noví žadatelé o členství v CSWE budou přijímáni do 31.1.2017 a po té budou

další přihlášky vyřízeny až po Členské schůzi CSWE (předpokládaný termín začátek března)

 

Dovolujeme si Vás dále informovat, že dle Stanov Czech Society for Working Equitation, spolek článku V. Členství bod 8.b) (Členství v CSWE zaniká nezaplacením členského příspěvku řádně a včas.)

 

Novinky v pravidlech říjen 2016!


 

Žebříček WORKING EQUITATION 2016 !!!

Zbrusu nové promo video našeho CSWE můžete shlédnout zde....... 

 

www.youtube.com/watch?v=W7nFSLu-TGs

AKTUALITY

Zahájení sezony v Holubicích” Soutěž s workingovými překážkami v terénu.

20.4.2016

- v úloze Z1 v bodě 5 došlo k upřesnění cviku - B-H Změnit směr prodlouženým krokem

- Seznam vyškolených rozhodčí oprávněných rozhodovat v roce 2016

- nová Národní pravidla pro rok 2016


 

 

Připravuje se 0. Mistrovství České republiky ve Working Equitation 2016 !!!

Volební členská schůze   27. února 2016 od 13.00 - Penzion Paťanka - Praha 6, program schůze zde.

30.11.2015 - Úhrada členských příspěvků

Vážení členové   CSWE,

žádáme Vás o včasnou úhradu členských příspěvků.

Členské příspěvky : 400,- Kč dospělí, děti   do 18ti let -200,- Kč
Stávající členové CSWE mají povinnost uhradit ČP na rok 2016 do 31.1.2016.    
Členské příspěvky budou přijímány pouze na účet CSWE,  číslo účtu: 4200488811/6800 - SBERBANK Karlovy Vary
     (do zprávy pro příjemce napište ČP 2016 a své jméno)
Noví žadatelé o členství v CSWE budou přijímáni do 31.1.2016 a po té budou další přihlášky vyřízeny až po Členské schůzi (předpokládaný termín konec února, začátek března).

za  VV CSWE  Stanislava Kindlová
( tel. 737 211 878)
listopad 2015 - Aktualizovaný seznam rozhodčích.
9.8.2015 - Německo má Mistra ve WE pro rok 2015 - stal se jím Mihai Mladea s koněm Candy.

výsledková listina:  https://live.equi-score.de/results.php?mod=mod_neu-anspach2015&class=28&url=

22.7.2015 - Na webových stránkách je připravena diskuse k pravidlům, zatím jen k překážkám. Každý zde může vložit své nápady, postřehy a poznatky.
22.7.2015 - Členka VV Barbora Linhartová odstoupila dne 1.7.2015 ze své funkce. Na její místo VV dne 22.07.2015 zvolil Petru Škrabalovou.
1.7.2015 - Od 1.7.2015 je pro rok 2015 platná též DREZURNÍ ÚLOHA WE-S 2014.
               - Od 1.7.2015 změna Národních Pravidel odstavec 2.2.1. Kategorie rozhodčích.
               - Viceprezidentka pro sport Petra Čejková rezignovala dne 18.06. na svoji funkci a odstopila z Výkonného výboru CSWE.
               - Novým členem VV byl dne 30.6.2015 zvolem Ladislav Kindl.
15.06.2015 - Závody v Korycanech byly z důvodu nového nařízení SVS zrušeny!
11.06.2015 - Členka VV Ivana Ženíšková odstoupila dne 27.05. ze své funkce. Na její místo VV dne 10.06.2015 zvolil Evu Žaludkovou, která bude mít na starosti Severní Moravu. Přejeme nové člence výboru ve funkci hodně štěstí.
 

11.06.2015 - POZOR! Státní veterinární správa zveřejnila dne 04.06.2015 tiskovou zprávu k rostoucímu výskytu infekční anémie koní v okolních státech. Pro všechny jezdce to znamená, že na jakékoliv pořádané akci musí nově předložit průkaz koně s vyšetřením krve na infekční anemii ne starší než 6 mesíců. Celou zprávu najdete ZDE. Nové veterinární podmínky svodu koní byly přidány do sekce Pro pořadatele.

 
09.06.2015 - Do sekce Vzdělávání přidán další seminář ve Rtyni nad Bílinou.
27.05.2015 - Aktualizovaný přehled kategorií najdete Z DE.
19.05.2015 - Do sekce Závody přidán termín závodů ve Svinčičích a propozice k závodům v Koryčanech.
06.05.2015 Do sekce Dokumenty přidán sazebník platný pro rok 2015.

10.04.2015 - Nové drezurní úlohy Z a S platné pro rok 2015!

 

27.03.2015 - Spuštěna nová verze stránek. Všechny dokumenty jsou nyní uloženy u našeho partnera na doméně nakladanyhermelin.cz.

Aktuality

Aktualizace pravidel WE pro rok 2015 budou vyvěšeny do konce března 2015

09.01.2015 23:59

ANNOUNCEMENT : Czech Society for Working Equitation has a new president. Vladimira Sůvová was elected president on Friday 7th November 2014.

11.11.2014 15:08
ANNOUNCEMENT : Czech Society for Working Equitation has a new president. Vladimira Sůvová was elected president on Friday 7th November 2014.

Důležité oznámení - CSWE má nového prezidenta. Dne 7. 11. 2014 byla výkonným výborem jednohlasně zvolena Vladimíra Sůvová do funkce prezidenta CSWE.

11.11.2014 15:02
Důležité oznámení  Czech Society for Working Equitation (CSWE) má nového prezidenta. Dne 7. 11. 2014 zvolil VV nového prezidenta  CSWE. Jako jediný kandidát byla navržena Vladimíra Sůvová a byla zvolena jednomyslně všemi členy VV.  

Důležité oznámení - Dne 13.10.2014 z osobních důvodů odstoupila Lucie Hýblová z funkce prezidenta CSWE. V nejbližší možné době bude zvolen nový prezident .

13.10.2014 22:02
 Dne 13.10.2014 z osobních důvodů odstoupila Lucie Hýblová z funkce prezidenta CSWE. V nejbližší možné době bude zvolen nový prezident .

Zveme Vás na závody WE konané v Koryčarynech

04.10.2014 10:08

VÝSLEDKY Z 1. PODZIMNÍCH ZÁVODŮ WORKING EQUITATION KARLOVY VARY

20.09.2014 00:00
VÝSLEDKY Z 1. AUTUMN WORKING EQUITATION KARLOVY VARY - Rosnice 13.9.2014 CENU ZA NEJKRÁSNĚJŠÍHO KONĚ TĚCHTO ZÁVODŮ ZÍSKAL HŘEBEC CAMARON XXVIII RODINY KUBÍKOVÝCH Z JÍLOVÉHO U PRAHY. Odkaz na fotogalerii - Marcela Klingorová zde      

0. ročník Mistrovství ČR ZRUŠEN z technických důvodů

04.09.2014 10:33
Z technických důvodů byl bohužel 0. ročník Mistrovství ČR Working Equitation 27.- 28.9.2014      ZRUŠEN. Výkonný Výbor CSWE

Jednodenní soustředění WE - Třebechovice

02.09.2014 12:17
Přijeďte v neděli 21.9.2014 na jednodenní soustředění Working Equitation s Petrou Čejkovou do Třebichovic. Těšíme se na Vás . Přihlášky prosím posílejte na e-mail svobbarbora1@gmail.com KURZ JE JIŽ NAPLNĚN další účastníci se mohou hlásit, dostanou se do pořadníku při eventuelním výpadku...

1. PODZIMNÍ ZÁVODY KARLOVY VARY

01.09.2014 21:08
1. AUTUMN WORKING EQUITATION KARLOVY VARY - 1. Podzimní závody  Working Equitation  –  drezurní test, zkouška ovladatelnosti, rychlostní test Rosnice u Karlových Varů - 13.září 2014 od 10.00 Připravili jsme pro Vás soutěže „Open competition“ Zkouška ovladatelnosti - Z -...

Chovatelský den Zemského hřebčince Písek

26.08.2014 16:09
Dne 23.8.2014 na Chovatelském dni Zemského hřebčince Písek proběhla ukázka Working Equitation, kterou předvedli členové Czech Society for Working Equitation, spolek. Chtěli bychom poděkovat všem, zejména Petře, Lucce, Tereze, Ivaně, Danielle, Laďovi a jejich týmům za úspěšnou propagaci této mladé...
1 | 2 | 3 >>