Rozhodčí

Školení nových rozhodčích je v plánu již v tomto roce. Sledujte Kalendář akcí.
 
Další kandidáti na rozhodčího budou doplněni podle schválení jejich žádostí zaslaných VV na cswe@email.cz .
Seznam vyškolených rozhodčích oprávněných rozhodovat v roce 2019:
kategorie rozhodčích jméno  
národní rozhodčí Bílková Jana
rozhodčí Bogusch Richard
rozhodčí Folkman Pavlína
rozhodčí Kindlová Stanislava
rozhodčí Kindl Ladislav
rozhodčí Kristová Pavlína
rozhodčí Mitášová Olga
rozhodčí Srbová Veronika
rozhodčí Sůvová Vladimíra
rozhodčí Štefková Ivana
 
Vzdělávání rozhodčích Czech Society for Working Equitation:
jméno  

rozhodčí od

drez. školení 2015 školení S.
Pereira
10.4.16
školení pravidel POVINNÉ pro 2016
školení pravidel POVINNÉ pro 2017 POVINNÉ
školení rozhod. s rozhodčí WAWE
N.Danner
2018
Bílková
Jana
11/2015 ANO ANO ANO ANO ANO
Kindlová Stanislava 11/2015 ANO ANO ANO ANO ANO
Kindl
Ladislav
11/2015 ANO ANO ANO ANO ANO
Sůvová
Vladimíra
11/2015 ANO ANO   ANO ANO
Štefková
Ivana
11/2015 ANO ANO ANO ANO ANO
Mitášová Olga 4/2018         ANO
Srbová Veronika 4/2018         ANO
Folkman Pavlína 6/2018         ANO
Bogusch Richard 6/2018         ANO
Kristová Pavlína 6/2018         ANO

 

 


 
Zájemci o školení na pozici Rozhodčí pište na e-mail: cswe@email.cz
 
Školení na aktuální pravidla jsou pořádána 1x ročně.
Školení se zástupci organizace WAWE, která zastřešuje Working Equitation ve světě, jsou pořádány jednou za 2-3 roky.