Rozhodčí

Další kandidáti na rozhodčího budou doplněni podle schválení jejich žádostí zaslaných VV na cswe@email.cz .
Seznam vyškolených rozhodčích oprávněných rozhodovat v roce 2018:
kategorie rozhodčích jméno  
národní rozhodčí Bílková Jana
rozhodčí Baslová Alžběta
rozhodčí Bogusch Richard
rozhodčí Folkman Pavlína
rozhodčí Kindlová Stanislava
rozhodčí Kindl Ladislav
rozhodčí Kristová Pavlína
rozhodčí Linhartová Barbora
rozhodčí Malenínská Kristýna
rozhodčí Mitášová Olga
rozhodčí Nováková Alena
rozhodčí Sobíšková Tereza
rozhodčí Srbová Veronika
rozhodčí Sůvová Vladimíra
rozhodčí Svobodová Barbora
rozhodčí Štefková Ivana
14.-15.4.2018 školení rozhodčích s mezinárodní rozhodčí WAWE Nicola Danner!
Vzdělávání rozhodčích Czech Society for Working Equitation:
jméno  

rozhodčí od

školení

A.

Capovilla

drez. školení 2015 školení S.
Pereira
10.4.16
školení pravidel POVINNÉ pro 2016
16.4.16
drezurní školení 2016
školení pravidel POVINNÉ pro 2017 POVINNÉ
školení rozhod. s rozhodčí WAWE
N.Danner
2018
Linhartová Barbora 2014 ANO           ANO
Bílková
Jana
11/2015   ANO ANO ANO   ANO ANO
Kindlová Stanislava 11/2015   ANO ANO ANO   ANO ANO
Kindl
Ladislav
11/2015   ANO ANO ANO   ANO ANO
Sůvová
Vladimíra
11/2015   ANO ANO     ANO ANO
Svobodová Barbora 11/2015   ANO ANO ANO ANO ANO ANO
Štefková
Ivana
11/2015   ANO ANO ANO   ANO ANO
Vránová Věra 4/2016     ANO ANO ANO ANO  
Sobíšková Tereza 4/2016     ANO ANO ANO   ANO
Baslová Alžběta 4/2018             ANO
Mitášová Olga 4/2018             ANO
Srbová Veronika 4/2018             ANO
Folkman Pavlína 6/2018             ANO
Bogusch Richard 6/2018             ANO
Kristová Pavlína 6/2018             ANO
Malenínská Kristýna 6/2018             ANO
Nováková Alena 6/2018             ANO

 

 


 
Zájemci o školení na pozici Rozhodčí pište na e-mail: cswe@email.cz
 
Školení probíhá se zástupci WAWE, která zastřešuje Working Equitation ve světě. Pravidelně budou pořádány jednou za 2-3 roky.
Školení na aktuální pravidla jsou pořádána 1x ročně.