Vysoký stupeň přiježděnosti, partnerství mezi koněm a jezdcem,zručnost,  rychlost a hlavně hodně zábavy... A to vše v jedné jezdecké disciplíně! Rádi bychom vám představili working equitation, disciplínu uznávanou v mnoha evropských a jihoamerických zemích, jež se rychle rozšiřuje jak do Evropy, tak i severní části Ameriky. Nyní se vytvořila základna této jezdecké disciplíny také v ČR a vy si prostřednictvím organizace Czech Society for Working Equitation a našeho webu můžete přečíst více.
Working equitation můžeme přeložit jako tradiční pracovní jezdectví které využívá tréninkových metod, jenž byly aplikovány na koně pracující s dobytkem na farmách a rančích v různých zemích. Cílem je velmi poslušný, velmi obratný, rychlý, všestranně využitelný kůň, perfektně zvládající jak drezuru na obdélníku, tak překonávání rozmanitých  překážek, tak práci s dobytkem.
Akce WE bývají i ukázkovým příkladem etnografické a kulturní přehlídky tradičních krojů a jezdeckého vybavení charakteristických pro každou zemi.
Česká republika se připojila k mezinárodní organizaci WAWE (World Association for Working Equitation) která zastřešuje tento jezdecký sport na konci roku 2010. Zpočátku se v naší zemi našla jen malá skupina příznivců. Nyní se domníváme, že je nejvyšší čas seznámit s našimi aktivitami i plány širší jezdeckou veřejnost a rozšířit naše řady.

Co obnáší soutěže working equitation ve zkratce?

Soutěže jsou složeny ze tří částí, u národních a mezinárodních soutěží ze čtyř částí:
1. Drezurní zkouška
2. Test ovladatelnosti
3. Rychlostní test
4. Cow test

 

Drezurní zkouška
Odehrává se v drezurním obdélníku za zvuku hudby a po dobu cca 7 minut. Kůň je jezdcem veden pouze jednou rukou pouze v krokových či cvalových pasážích (klusové pasáže pouze v dětských kategoriích). Jednotlivé prvky se liší od klasické drezury tím, že vycházejí z cviků potřebných při práci s velkými stády dobytka na rozlehlých pastvinách. Můžeme si pod tím představit směs drezury a westernu se cviky jako sliding stop ze cvalu zakončený poloviční piruetou, přeskoky, práce na kruhu, překroky,... Dbá se na harmonii, soulad a ohebnost koně.
 
Zkouška ovladatelnosti
Je cosi podobného hrám gymkhana či westernovému trailu. Kůň s jezdcem, převážně ve cvalu, překonává překážky, které by spolu mohli potkat při práci v terénu - například přecházení mostů, průjezd brankou, setkání s dobytkem, skoková překážka vytvořená z obdélníkových balíků slámy,...
 
Rychlostní zkouška   
Zde kůň s jezdcem projíždějí tytéž překážky, jež byly součástí zkoušky ovladatelnosti, ale snaží se je projet co nejrychleji a bez chyb.
 
Cow test
Tato část není povinná a nesetkáte se s ní na každých závodech. Může být součástí vyšších úrovní národních týmových soutěží a je nedílnou součástí týmových soutěží mezinárodních. Úkolem týmu je oddělit určené tele od stáda, zahnat je do vyhrazeného prostoru a udržet je v něm.

 

 

O working equitation