Working Equitation v České republice - vyjádření CSWE

13.11.2018 21:06

Velice často dostáváme dotazy ohledně Working Equitation v České republice.
Z vašich dotazů vyplývá, že jak široká veřejnost, tak i sami členové se ve stávající situaci ne zcela orientují. Proto bychom Vám chtěli za Czech Society for Working Equitation, spolek (CSWE ) vysvětlit nastalou situaci ve Working Equitation v ČR.
V České republice v současné době existuje více spolků se zaměřením na Working Equitation. Tyto vznikaly v různém časové údobí, s různými cíli a z různých důvodů. Poslední založený spolek vznikl v roce 2018.
Spolek Czech Society for Working Equitation vznikl na konci roku 2013 a je jediným spolkem, kterému se reálně a úspěšně podařilo nastartovat Working Equitation v České republice jako takový. Toto nastartování Working Equitation v České republice až do dnešní podoby stálo nemalé úsilí a stovky odpracovaných hodin skupinu lidí, kteří Working Equitation opravdu rozjet chtěli.

Jelikož tato sportovní disciplína neměla v ČR historii, byla nutné sepsat pravidla pro tento sport a soutěže WE v České republice. Tato pravidla vznikla roku 2014 a jako vzor si vzala pravidla mezinárodní. Tímto krokem se od začátku snažíme sjednotit WE v ČR s WE v okolních zemích, abychom bez problémů mohli reprezentovat na zahraničních soutěžích a obráceně, abychom měli i my možnost organizovat WE mezinárodní závody u nás.
Dalším důležitým krokem bylo začít vzdělávat jak naše jezdce a koně, tak rozhodčí. Byli jsme si od začátku vědomi toho, že v naší zemi neexistovali trenéři, jezdci ani rozhodčí, kteří s touto disciplínou mají zkušenosti. Hledali jsme tedy v zahraničí a zajistili jsme pro naše jezdce a rozhodčí možnost se vzdělávat. Jedni z prvních školitelů v ČR byl portugalský jezdec Pedro Neves a školitel rozhodčích portugalský rozhodčí p.Perreira. Postupně se dařilo pro naše jezdce organizovat pravidelné semináře. Semináře vedli žáci Pedra Torrese –Vasca Miro Godinho a Tiago Alves, který aktuálně navštěvuje ČR pravidelně každý měsíc. Dalším portugalským trenérem v ČR pak byl pan Nuno Oliveira. Nejznámějším jezdcem a trenérem, ke kterému naši členové dodnes jezdí na kliniky, je portugalský jezdec WE Pedro Torres, několikanásobný mistr světa a vítěz řady evropských šampionátů ,světová ikona Working Equitation.
Velmi významným počinem Czech Society for Working Equitation bylo zorganizování školení rozhodčích s německou mezinárodní rozhodčí Nicola Danner. Na toto školení přispělo CSWE všem zúčastněným částkou 10.000,- neboť školení by bylo finančně velmi náročné. Z hlediska budoucnosti WE v ČR však bylo toto školení nezbytné.
Na základě všech těchto vzdělávacích kurzů máme již u nás jezdce a rozhodčí, kteří mohou své zkušenosti zúročovat a formou seminářů a ukázek propagovat tento sport a učit další jezdce, které Working Equitation oslovuje.

Pořádání národních závodů pod hlavičkou CSWE začalo v roce 2014. V Karlových Varech proběhly v červnu 2014 historicky první národní závody WE v ČR. Celkem bylo v tomto roce uspořádáno 6 závodů a řada ukázek. Pořádání závodů a seminářů vyústilo v roce 2016 ke konání nultého 0 Mistrovství ČR WE ve Svinčicích. V roce 2017 se u Jihlavy konalo 1. mistrovství ČR a letos se konalo již 2. Mistrovství ČR WE v Českých Budějovicích pod stejnou hlavičkou Czech Society for Working Equitation. Díky souladu našich a mezinárodních pravidel se mohli v roce 2018 naši jezdci účastnit závodů WE v Německu a jejich účast byla víc než úspěšná.
Jako každý spolek, i tento se stále vyvíjí a zdokonaluje, buduje pevné základy, ze kterých pomalu postupuje dál. Pracujeme na tom, abychom dovedli úroveň našich členů na úroveň zahraničních jezdců a ti mohli vyjíždět na mezinárodní závody a se ctí reprezentovat český Working Equitatiton. Je to velký cíl a naši jezdci tvrdě pracují na jeho dosažení. Dalším naším cílem je předávat zkušenosti dětem a mladým jezdcům a posílit tým jezdců vyjíždějících závodit do zahraničí o naše mladé talenty.
Na druhou stranu, tato disciplína je otevřená a v základu i vlastně jednoduchá, umožňující rozvoj mladých jezdců a jejich koní a jejich vzájemnou spolupráci a dokonce najde i praktické využití v běžném životě a na vyjížďkách. To znamená, kdo nechce vrcholově závodit, může tuto disciplínu jezdit jen tak pro radost a čerpat zkušenosti těch nejlepších.
Díky všem těmto okolnostem se počet členů v našem spolku stále zvyšuje. Nejen spoluprací s médii přibližuje spolek Czech Society for Working Equitation jezdeckou disciplínu Working Equitation široké veřejnosti. Rozmach WE Českou republiku teprve čeká a spolek Czech Society for Working Equitation je spolkem zakládajícím a tradičním.

Váš spolek Czech Society for Working Equitation