Výroční členská schůze 3.3.2019

04.03.2019 18:44

V neděli 3.3.2019 se konala v restauraci Olivův Pivovar - Praha  Výroční členská schůze spolu CZECH SOCIETY for WORKING EQUITATION, spolek.

Děkujeme všem členům za účast osobní či „sdílenou“.  Členská schůze schválila nové Stanovy, sídlo spolku a rozpočet na rok 2019. K nahlédnutí přítomným členům bylo účetnictví spolku od založení spolku včetně daňových přiznání.

Byla přednesena Zpráva o činnosti za rok 2018 (Vladimíra Sůvová) a Zpráva o hospodaření za rok 2018 ( Stanislava Kindlová).

Do Kontrolní komise byli zvoleni členskou schůzi dva noví členové Michaela Šaldová a Barbora Synková. Proběhlo vyhlášení vítězů „Žebříčku WORKING EQUITATION 2018“ v kategorii junior – Olga Folkmanová s Quiosque a v kategorii senior   Stanislava Kindlová s Faustem.  V diskusi se pak projednávala modernizace webu, způsob předávání časomíry, nové úlohy, dolaďovala se časová optimalizace termínů závodů a závody, které budou včetně testu s dobytkem.

Zápis z Výroční členské schůze bude k dispozici členům na webu CSWE v části  webu pro členy.