Upozornění na splatnost členského příspěvku - CSWE

19.11.2018 18:07

Vážení členové CSWE,

dovolujeme si vás upozornit na blížící se termín splatnosti členského příspěvku na následující rok 2019.

Prosíme, věnujete tomuto sdělení pozornost. Platby na rok 2019 se přijímají do 31.12.2018. Platby úhrady ČP žádáme zaslat tak, aby na účet CSWE byly platby připsány do termínu 31.12.2018. Platby, které přijdou po tomto termínu, budou vráceny na účet odesílatele platby. Při platbě členských příspěvků 2019 uveďte do popisu pro příjemce: ČP2019 a Vaše jméno a příjmení. Úhrada registrace koně může proběhnout během roku. Při platbě registrace koně uveďte do popisu pro příjemce: RK2019 a Vaše příjmení a jméno koně.

Členské příspěvky 2019: senioři ( od 18ti let ) 500,- Kč, děti a junioři (do 18ti let ) 200,- Kč, právnické osoby 500,- Kč

Registrace koně 2019: registrace koně 100,- Kč

 

Členské příspěvky budou přijímány pouze na účet CSWE, číslo účtu: 4200488811/6800 - SBERBANK Karlovy Vary

za výkonný výbor CSWE

Stanislava Kindlová