2. Výběrové řízení na pořádání „2. Mistrovství ČR ve Working Equitation 2018“

05.08.2018 18:40

2. Výběrové řízení

na pořádání  „2. Mistrovství  ČR ve Working Equitation 2018“

 

Výkonný výbor Czech Society for Working Equitation, spolek dále jen CSWE vypisuje dne 20.12.2017 výběrové řízení na pořádání 2. Mistrovství  České republiky Working Equitation 2018

 

Podmínky výběrového řízení pro pořadatele 2. MČR Working Equitation 2018:

 

- pořádání akce na své IČ, se svým personálem
- pořadatel musí být členem CSWE (členský příspěvek na rok 2018)   
- závody pořádané dle platných Pravidel CSWE pro rok 2018
- možnost ubytování účastníků v místě nebo nejbližším okolí
- možnost stravování všech účastníků i diváků v místě nebo nejbližším okolí
- pořadatel zajistí ohlášení akce na KVS
- pořadatel zajistí podkovářskou službu, veterinární dozor i zdravotní službu

- povrch opracoviště musí být podobný povrchu závodního kolbiště
- venkovní kolbiště

 

- hala min. 20x40 m

- pořádání MČR jako minimálně dvoudenní závody

- akce bude pořádána v období 8 – 10 /2018, po vzájemné dohodě pořadatele a VV CSWE
- min. 20 boxů, i pro ustájení hřebců
- kvalifikační podmínky pro účastníky MČR WE vypisuje VV CSWE

- mistrovské soutěže MČR WE vypisuje VV CSWE

- pořadatel má možnost v rámci MČR WE vypsat nemistrovské soutěže. ( Platí kvalifikační podmínky pro rok 2018 - Kůň může startovat pouze v jedné soutěži v rámci závodů MČR WE. Dvojice nemusí mít pro nemistrovské soutěže kvalifikaci. ) Např. soutěž pro jezdce a koně startující prvním rokem, soutěž pro dvojice bez kvalifikace.
- CSWE přispěje pořadateli částkou 6.000,- Kč na 2 kvalifikované rozhodčí, které určí VV CSWE, platba proběhne po ukončení MČR WE ( V případě schválení nového rozpočtu CSWE na rok 2018 se částka zvýší na 8.000,- )

- pořadatel se zavazuje k umístění loga CSWE na překážkách a v okolí závodního kolbiště v minimálním počtu 5 ks ( materiály s logem dodá CSWE )

- CSWE si rezervuje reklamní plochu pro sponzora CSWE a to v maximální ploše 10m2 ( reklamní materiál dodá CSWE ), pokud CSWE nepotvrdí 30 dní před konáním závodů využití reklamní plochy, rezervace se nevyužije. V současné chvíli probíhá jednání s potencionálními sponzory CSWE, proto je ve výběrovém řízení pouze rezervace plochy. Jakmile budou detaily podpory CSWE a požadavky sponzora známy, budou zveřejněny a s pořadateli závodů proběhnou jednaní o konkrétní podpoře a požadavcích na reklamu.

 

- termín ukončení výběrového řízení 20.1.2018
- VV CSWE následně 1.2.2018 vybere a informuje vybraného pořadatele

- s vybraným pořadatelem bude uzavřena dohoda o pořádání 2. Mistrovství  České republiky Working Equitation 2018

 

Nabídky na pořádání 2.Mistrovství České republiky ve Working Equitation 2018 zasílejte na email : cswe@email.cz.

Czech Society for Working Equitation, spolek

Všechovice 41, Tišnov  666 03

Výběrové řízení ke stažení v PDF.