3. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY WORKING EQUITATION 2019

NÁVRH kvalifikačních podmínek pro jezdce

 

Kvalifikací na MČR pro dvojici jezdec a kůň je dokončení bez diskvalifikace alespoň jedné soutěže NC v daném roce, ve třídě ve které bude startovat na mistrovství nebo ekvivalent třídy na zahraničních závodech pořádané pod hlavičkou místní organizace zastřešující WE a uvedené v jejím kalendáři, nebo mezinárodní závody pořádané pod hlavičkou mezinárodní organizace WAWE. U zahraničních a mezinárodních závodů dodá jezdec výsledky Organizační komisi.

Pro rok 2020: všechny závody konající se po MČR 2019 budou kvalifikací pro rok 2020.

 

1. Základní údaje

1.1. Pořadatel :

1.2. Termín : 

1.3. Místo konání : 

 

1.4. Kolbiště :

1.5. Opracoviště :

1.6. Funkcionáři závodů :

ředitel – 

sekretář –

hlavní rozhodčí – vybere VV CSWE

rozhodčí - vybere VV CSWE

              komisař pro opracovišti – 

2. Technické údaje

2.1. Předpisy: Platná pravidla CSWE

2.2. Soutěže:

1.                  “National Competition“ mistrovská třída Z -  soutěž pro Děti a Juniory

Drezurní test – úloha WE- Z...... doplní se (zpaměti)

Test ovladatelnosti

Rozhodování 2 rozhodčí.

Minimální počet statujících 5. Pokud tento počet nebude dosažen mohou děti a junioři startovat v soutěži č.2.

Minimální počet jezdců pro rozdělení na kategorii Děti a Junioři je 3 jezdci v kategorii.

 

 

2.National Competition „mistrovská třída družstva Z“  soutěž družstev pro Seniory

Drezurní test – drezurní úloha WE-Z...... doplní se (zpaměti)

Test ovladatelnosti

Rozhodování 2 rozhodčí.

Družstva dvoučlenná, minimální počet družstev soutěži - 3, pokud nebude splněn minimální počet družstev, bude tato soutěž vyhodnocena jako rámcová – Z2.

Do termínu uzávěrky přihlášek si mohou jezdci sestavit dvoučlenné družstvo sami a zapsat do přihlášky.( Jezdec A napíše do své přihlášky jezdce B a jezdec B napíše jezdce A. ) Jezdci, kteří se sami nezařadí do družstva, budou zařazeni  losem. Případné losování družstev proběhne v pátek v místě závodů. Případný lichý jezdec zůstává jako náhradník.

V případě rámcové soutěže minimální počet statujících 5.

 

3. National Competition „mistrovská třída - S“ soutěž pro Seniory

Drezurní test – drezurní úloha WE-S...... doplní se (zpaměti)

Test ovladatelnosti

Test rychlosti

Rozhodování 2 rozhodčí

Minimální počet statujících 5.

 

- Ve všech soutěžích smí startovat pouze dvojice, která splnila kvalifikaci na MČR pro rok 2019.

- Dvojice smí startovat pouze v jedné soutěži.

- Kůň smí startovat pouze v jedné soutěži.

- Jezdci, kteří splnili kvalifikaci ve třídě P mohou startovat ve třídě S.

- Úlohy ke stažení na www.cswe.cz -  pravidla CSWE.

- Možné použité překážky při zkoušce ovladatelnosti v pravidlech CSWE.

- Na všechny testy se doporučuje vlastní hudební doprovod. Hudbu je třeba zaslat nejpozději do ………….. na …………………………  .

 

- Vzhledem k podmínkám SVS ČR,  kůň po přejímce po dobu konání závodů neopustí areál

závodů.