Přihláška CSWE

Přihlášku si můžete stáhnout ZDE.

 

Členské příspěvky na rok 2018 byly stanoveny Výkonným výborem CSWE ve výši 500 Kč za dospělé (členové od 18ti let), 200 Kč za děti (do 18ti let) a registrace koně na rok 100 Kč .

 

Členské příspěvky na rok 2017 byly stanoveny Výkonným výborem CSWE ve výši 400 Kč za dospělé (členové od 18ti let) a 200 Kč za děti (do 18 let).

 

Členské příspěvky na rok 2016 byly odsouhlaseny Výkonným výborem CSWE ve výši 400 Kč za dospělé (členové od 18ti let) a 200 Kč za děti (do 18 let).

Členské příspěvky na rok 2015 byly odsouhlaseny Výkonným výborem CSWE ve výši 400 Kč za dospělé (členové od 18ti let) a 200 Kč za děti (do 18 let).

Členské příspěvky pro rok 2014 byly stanoveny ve výši 400,-Kč pro členy nad 18let a ve výši 200,- Kč pro členy do 18ti let.

 

Členské příspěvky můžete uhradit na číslo účtu 4200488811/6800 SBERBANK Karlovy Vary, při platbě čl. příspěvků uveďte do popisu pro příjemce vaše jméno a příjmení.

 

Před podáním přihlášky si pozorně přečtěte Stanovy a přihlášku (viz. níže). Pokud budete se Stanovami souhlasit, přihlášku si stáhněte ZDE, vyplňte a naskenovanou odešlete spolu s naskenovanou průkazovou fotografií na adresu cswe@email.cz.

Po podání přihlášky a zaplacení členských příspěvků projedná výkonný výbor vaši žádost o členství v CSWE. Po kladném vyřízení vaší žádosti vám bude Členský průkaz zaslán poštou.